Нет изображения

Гүлдариға

Т.Асемкулов  передает легенду песни «Гульдарига», cозданной в XVIII веке Асыл-Гиреем-сери.В девушку по имени Гульдарига были влюблены три батыра, один из них – Асыл-Гирей –  рос […]

портерт Нурлана Онербаева

НҰРЛАННЫҢ БИІК ӨНЕРІ

Таласбек ӘСЕМҚҰЛОВ   Нұрлан Өнербаев, сөз жоқ, бүгінгі қазақ ән өнеріндегі ең айтулы тұлғалардың бірі. Ол қалың ел, тыңдаушы көпшілік арасында ғана емес, сондай-ақ сыншы […]