Нет изображения

Жетпек – инициация

19.09.2019 admin 0

Серікбол Қондыбай  («Арғықазақ мифологиясы», 1 кітап, 8 бөлімнен үзінді) …“Инициация” терминiнің дей-түркілiк баламасы – осы “жет” (*нгенгт) ұғымы. Бұл жерде екi мәселенi шешiп алған жөн немесе көрсету қажет. Бiрiншiсi – “инициация” […]

Клятва «ант»

Серикбол Кондыбай. Мифология предказахов. Книга четвертая. Десятый раздел Перевод Зиры Наурзбаевой Примеры слова «еңт».  Энкиду Приводя ранее примеры древних понятий, произошедших от означающей точку пересечения […]

Культ меча

Серикбол Кондыбай. Мифология предказахов. Книга четвертая. Восьмой раздел Перевод Зиры Наурзбаевой Меч (каз. «семсер») – обоюдоострое режущее и колющее оружие с прямым клинком.  Оно появилось […]

Бәйті Қорғаны және Валгалла

Серікбол Қондыбай 1980 жылдардың орта тұсында Үстірттен табылған «Бәйті» археологиялық нысаны туралы деректер облыстық «Маңғыстау», «Местное время», аудандық «Жаңа өмір» газеттерінің бетінде әлденеше рет жарияланды. […]