Нет изображения

БОЛМАШЫ ӘҢГІМЕ (Мейманханадағы бір кеш)

Не заматтан кейін демалып қунап алған студент пен қызылсары түнгі үлкен ұйқының алдында ұзақ-ұзақ әңгіме шертіскен. Қысыр әңгіменің бір керемет қасиеті айналып-айналып келіп махаббат мәселесіне, еркек пен әйелдің арақатынасына тірелетіндігінде.

Нет изображения

Общие мифологические мотивы в казахском и огузском эпическом наследии: Мировое Дерево

Зира НАУРЗБАЕВА Доклад для конференции к 150-летию Мурына-жырау (Актау, сентябрь 2010) Одним из учителей Мурын-жырау является Кашаган Куржиманулы (1841-1929) – прославленный эпик, автор дастанов «Происхождение […]